Zhengzhou Deyuan Fine Chemicals Co., Ltd

Tel: +86-16621111278 (whatsapp)

E-mail: jeven@metalleaching.com

Add:Sangyuan, Wangcun, Xingyang district, Zhengzhou, Henan, China

Inquery* Describe Your Buying Requirements in Detail

  • Tel: 0086-371-64853039

    Fax: +86-371-64853041

    Email: dezhong988@163.com

  • Add: Xingyang Wangcun Mulberry industrial zone in Henan Province